Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

MÁY XN SINH HÓA TỰ ĐỘNG

Sắp xếp:
máy-thiết bị-hệ thống máy dùng trong khoa phòng xét nghiệm như: Máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động, máy phân tích hóa sinh, máy phân tích sinh hóa